เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ทีมงานเอไอพี และบริษัทในเครือ ได้เข้าไปฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เพื่อป้องกันเชื้อจากโรค โควิท19

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment