ทุกประเภท

เทคนาโรมา แซดทีเอ แอปเปิล โนท 4ดับบลิว/07304 พาวเดอร์

TECHNAROMA ZTA APPLE NOTE 4W/07304 Powder

 

 • มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นแอปเปิ้ล

 • เพื่อกระตุ้นความอยากอาหาร  กลบกลิ่นเหม็นหืนของวัตถุดิบอาหาร  และกลิ่นจากยาปฏิชีวนะ

 

 

โกรทพลัส

GrowthPlus+

 

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร FCR 6%

 • การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 7%

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ผลผลิต

 • ลดอัตราการตายระหว่างเลี้ยง

 • ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหาร

พลัสบรีท

PlusBreathe+

 

 • ลดความเครียดจากความร้อน

 • ป้องกันโรคในระบบทางเดินหายใจ

 • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรือน

ลิโทรนิวทริ

LITHONUTRI

 

 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  ไม่มีสารปนเปื้อน

 • ช่วยลดกรดในกระเพาะรูเมน

 • เป็นแหล่งแคลเซียมอินทรีย์  ดูดซึมได้ดี

 

 

CONTACT US

บริษัท เอ ไอ พี จำกัด

77/75 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑล สาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

A.I.P. CO.,LTD.

77/75 Moo 12 Buddha Mondhol 5 Rd,
Rai-khing, Sampran, Nakorn Pathom 73210

|

Tel :  02-431-0360-2, 02-811-9045-7
Fax:  
02-811-9049

Website : www.aipthailand.com

E-mail : admin@aipthailand.com

Line ID : @aipthailand