สเตโลซาน  เอฟ

STALOSAN-F

 

  • ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย  เชื้อรา  

  • ใช้ทำความสะอาดโรงเรือน

 

 

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ  ทางด้านปศุสัตว์

 

รายละเอียดสินค้า

     ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (ชนิดผง)  ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา ใช้ได้ทั้งในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

 

ปริมาณสารสำคัญ

     คอปเปอร์ซัลเฟต  (Copper sulphate)  1.9%

 

ประโยชน์ของสเตโลซาน เอฟ

  • รักษาสุขลักษณะภายในโรงเรือนเพื่อลดอัตราการเกิดโรค

  • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา

 

วิธีการใช้

    ใช้โรยหรือฉีดพ่นบนพื้นที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อ

 

ขนาดการใช้

     ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการฆ่าเชื้อ ครั้งแรกใช้ สเตโลซาน เอฟ 50 กรัม ต่อตารางเมตร วันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นจึงใช้อย่างต่อเนื่อง อาทิตย์ละ 1 ครั้ง แล้วนำไปโรยหรือฉีดพ่น ลงบนพื้นที่ ที่ต้องการฆ่าเชื้อ และปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องล้างออก

 

 

ขนาดบรรจุ          15  กิโลกรัม