ซีลีเนียม  อี 10+  (25  กิโลกรัม)

SELENIUM E10+ (25 KG.)

 

  • บำรุงระบบสืบพันธุ์

  • ลดปัญหาระบบสืบพันธุ์  หลังคลอด

  • ลดปัญหาเต้านมอักเสบ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับสัตว์ทุกชนิด

 

รายละเอียดสินค้า              

     เพื่อเสริมปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม วิตามินอี และไบโอติน ในอาหารสัตว์

 

วิธีการใช้

     ใช้ผสมอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

  • ไก่ 1-2 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

  • สุกรทุกขนาดอายุ 1-2 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

  • โคนม 50 กรัม/ตัว/วัน

  • กุ้ง, ปลา 2 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม