รูเมนยีสต์

Rumen Yeast

 

 • เพิ่มปริมาณ  และคุณภาพของน้ำนม  (TTS)

 • ลดปัญหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบ 

 • ลดปริมาณ  SCC  ในน้ำนม

 

 

รายละเอียด

อาหารเสริมโปรตีนสำหรับโคเนื้อ โคนม

 

รายละเอียดสินค้า

     อาหารเสริมโปรตีนที่ผลิตจากยีสต์ สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae

 

ประโยชน์ของรูเมน ยีสต์

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต และน้ำหนักตัว

 • เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของน้ำนม (TS)

 • ลดปัญหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และลดปริมาณ SCC ในน้ำนม

 • ลดปัญหาการเกิด acidosis

 • พัฒนาระบบทางเดินอาหารของลูกโค

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

 • โคเนื้อ 7 กรัม ต่อตัวต่อวัน

 • โคนม

     – ลูกโค โคสาว 7 กรัม ต่อตัวต่อวัน

     – โคระยะก่อนคลอด 28 กรัม ต่อตัวต่อวัน

     – โคระยะให้น้ำนม 14 กรัม ต่อตัวต่อวัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม