เอ็น-แฟค  1000

N-FAC 1000

 

 • เป็นแหล่งโปรตีน

 • ช่วยปรับปรับคุณภาพซาก

 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด

อาหารเสริมโปรตีน สำหรับสัตว์ทุกชนิด

 

รายละเอียดสินค้า

     โปรตีนเข้มข้นที่ได้จากแหล่งวัตถุดิบธรรมชาติหลายๆ แหล่งรวมกัน ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง

 

 ประโยชน์ของเอ็น-แฟค 1000

 • ช่วยปรับปรุงอัตราการเจริญเติบโต

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร

 • เพิ่มความน่ากินให้กับอาหาร

 • ไม่มีสารตกค้างในร่างกายสัตว์

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

 • ไก่กระทง 2-4 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • เป็ดเนื้อ 1-3 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • ไก่ไข่ เป็ดไข่ 0.5-2 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • ไก่พันธุ์ เป็ดพันธุ์ 0.5-2 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • สุกรอายุต่างๆ 1-3 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          50  ปอนด์  (22.70 กิโลกรัม)