ลิโทรนิวทริ

LITHONUTRI

 

 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  ไม่มีสารปนเปื้อน

 • ช่วยลดกรดในกระเพาะรูเมน

 • เป็นแหล่งแคลเซียมอินทรีย์  ดูดซึมได้ดี

 

 

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่าง ในโค และเสริมแคลเซียมในสัตว์

 

รายละเอียดสินค้า

     ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลสีแดงน้ำลึก  ซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ กว่า  40 ชนิดที่มีความจำเป็นสำหรับสัตว์ อีกทั้งยังเป็นสารปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสำหรับสัตว์ เหมาะสำหรับการนำไปเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิด

 

ประโยชน์ของลิโทนิวทริ

 • รักษาสมดุลความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน

 • เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของอาหารหยาบ

 • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์

 • เพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของน้ำนม

 • เพิ่มองค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม

 • บำรุงกีบเท้าของสัตว์ให้แข็งแรง

 • เพิ่มคุณภาพของไข่ไก่ และความแข็งแรงของเปลือกไข่

 • เพิ่มความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของโครงร่างในสัตว์วัยอ่อน

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

 • โคเนื้อ 40 – 70 กรัมต่อตัวต่อวัน

 • โคนม

    – ช่วงให้นม 50 – 80 กรัมต่อตัวต่อวัน

    – ช่วงพักรีด 40 – 50 กรัมต่อตัวต่อวัน

 • ม้า 30 – 50 กรัมต่อตัวต่อวัน

 • ไก่ไข่ 10 – 20 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • เกลือแร่ 50 – 100 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 • แกะ แพะ 5 กิโลกรัมต่ออาหารสัตว์ 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม