Dietevit Tonic

ไดทีวิท โทนิก

 

  • เสริมวิตามิน  และแร่ธาตุให้แก่สัตว์

  • ลดปัญหาระบบสืบพันธ์ุหลังคลอด

  • เพิ่มคุณภาพนมน้ำเหลือง

 

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนม ชนิดแท่ง

 

รายละเอียดสินค้า

     เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุระยะยาว (2 เดือน) สำหรับวัวนมระยะพักการให้นม

 

สรรพคุณ

  • เสริมวิตามิน และแร่ธาตุให้แก่สัตว์

  • ลดปัญหาระบบสืบพันธุ์หลังคลอด

  • เสริมสร้างความแข็งแรงของลูกโค

  • เพิ่มคุณภาพนมน้ำเหลือง

  • ใช้เพียง 1 ครั้ง ครอบคลุมระยะเวลา 2 เดือน

 

วิธีการใช้

     ใช้อุปกรณ์สำหรับสอดผลิตภัณฑ์เข้าทางปากของโค

 

ขนาดการใช้

  • โคที่อยู่ในช่วงระยะพักให้นม หรือช่วง 5-8 สัปดาห์ก่อนคลอด ให้ 2 แท่งต่อตัวต่อครั้ง

  • ช่วงลูกโคยังไม่หย่านมแม่ และโคสาวให้ 2 แท่ง ต่อตัวต่อครั้ง

 

 

ขนาดบรรจุ          จำนวน  10  แท่ง / กล่อง