Dietevit Flash

ไดทีวิท แฟลช

 

  • สนับสนุนระดับน้ำตาล  และแคลเซียมในเลือด

  • ลดการเกิดโรคไข้น้ำนม

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนม ชนิดแท่ง

 

รายละเอียดสินค้า

     เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุสำหรับโคนมหลังคลอด

 

สรรพคุณ

  • เสริมระดับน้ำตาล และแคลเซียมในเลือด

  • กระตุ้นความอยากอาหารหลังคลอด

  • กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน

  • ลดการเกิดไข้น้ำนม

 

วิธีการใช้

     ใช้อุปกรณ์สำหรับสอดผลิตภัณฑ์เข้าทางปากของโค

 

ขนาดการใช้

     ให้ 2 แท่งทันทีหลังคลอด และให้อีก 2 แท่งหลังคลอด 12 ชั่วโมง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความปริมาณน้ำนม น้ำหนัก และสุขภาพสัตว์)

 

 

ขนาดบรรจุ          จำนวน  20  แท่ง / กล่อง