Dietevit Excell

ไดทีวิท เอ็กเซลล์

 

  • เสริมวิตามิน  และแร่ธาตุให้แก่สัตว์

  • ใช้เพียง  1  ครั้ง  ครอบคลุมระยะเวลา  8  เดือน

  • ป้องกันการขาดแร่ธาตุ

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนม ชนิดแท่ง

 

รายละเอียดสินค้า

     เพื่อเสริมวิตามินและแร่ธาตุระยะยาว (8 เดือน) สำหรับโคนมที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200 กิโลกรัมขึ้นไป

 

สรรพคุณ

  • เสริมวิตามิน และแร่ธาตุให้แก่สัตว์

  • พัฒนา และปรับปรุงระบบสืบพันธุ์

  • เพิ่มความต้านทานโรค

  • เพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิต

  • ใช้เพียง 1 ครั้ง ครอบคลุมระยะเวลา 8 เดือน

 

วิธีการใช้

     ใช้อุปกรณ์สำหรับสอดผลิตภัณฑ์เข้าทางปากของโค

 

ขนาดการใช้

     ให้ 2 แท่ง ต่อตัวต่อครั้ง (ใช้ 1 ครั้ง ครอบคลุมระยะเวลา 8 เดือน)

 

 

ขนาดบรรจุ          จำนวน  40  แท่ง / กล่อง