อโกรมิกซ์  วัวนม  เบอร์  45 (พรีมิกซ์)

AGROMIX DAIRY NO.45 (Premix)

พรีมิกซ์วัวนม

  • เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับวัวนม  

        

รายละเอียดสินค้า                              

     เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตในวัวนม

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

     อัตราส่วน  5  กิโลกรัม  ต่อ  อาหารสัตว์  1  ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม