ขอต้อนรับสู่ บริษัท เอ ไอ พี จำกัด

โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ หลักของบริษัทที่มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไร้สารตกค้าง ปลอดภัย สำหรับผู้บริโภค

ทีมงาน เอ ไอ พี ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์ ไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

เราได้ทำากรเก็บข้อมมูล และปัญหาต่างๆ จาเกเกษตร โดยเราได้ส่งนักวิชาการเดินทางไปสำรวจตรวจสอบปัญหา และนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมมูลเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ดังนี้

  • ทางเลือกใหม่เพื่อปรับปรุงระบบสืบพันธุ์(ตอนจบ)

    details
  • แนวทางของสารสกัดสมุนไพร details
  • การเลือกผลิตภัณฑ์นมโคสำหรับลูกสุกร details