การผสมพันธุ์ในแม่โค

        ในการเลี้ยงโคเนื้อ ลูกโคเป็นผลผลิตหลักที่สร้างรายได้และทำกำไรให้เกษตรกร แม่โคที่มีประสิทธิภาพคือแม่โคที่สามารถให้ลูกได้ทุกปี สำหรับการดูแลให้ลูกโคมีสุขภาพดี เพื่อคุณภาพเนื้อที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด เกษตรกรต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การจัดการการเลี้ยง การให้อาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของโคระยะต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านการผสมพันธุ์ที่ถูกต้อง

 

        โคสาวจะเป็นสัดเมื่ออายุประมาณ 12-18 เดือน ปกติโคมีวงรอบการเป็นสัดเฉลี่ย 21 วัน เมื่อโคเริ่มเป็นสัดจะแสดงอาการกระวนกระวาย ส่งเสียงร้อง ไล่ขี่ตัวอื่น กินอาหารน้อยลง อวัยวะเพศบวมแดงและมีเมือกใสไหลออกมา ท้ายที่สุดจะยืนนิ่งให้ตัวอื่นขี่ ซึ่งเป็นระยะสำคัญที่ต้องสังเกต เนื่องจากเป็นระยะตกไข่ ดังนั้นควรทำการผสมหลังโคยืนนิ่ง 12-18 ชั่วโมง

        แต่เกษตรบางรายพบปัญหาแม่โคไม่แสดงอาการเป็นสัดหรือเป็นสัดไม่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดสารอาหาร เช่น

  • การขาดพลังงาน มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนและการตกไข่
  • การขาดโปรตีน วิตามินอี และแมงกานีส ทำให้โคไม่แสดงอาการเป็นสัด
  • การขาดทองแดงและโคบอลท์ทำให้โคเป็นสัดเงียบ

****ครั้งหน้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ “ปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อ” ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะ