โกรทพลัส

GrowthPlus+

 

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร FCR 6%

 • การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 7%

 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ผลผลิต

 • ลดอัตราการตายระหว่างเลี้ยง

 • ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหาร

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์

 

รายละเอียดสินค้า

     เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชหลายชนิด มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อโรค และมีพรีไบโอติกส์จากธรรมชาติ, กรดอินทรีย์ และสารจับสารพิษจากเชื้อรา ใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์เพื่อทดแทนการใช้ปฏิชีวนะที่เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตสำหรับสัตว์ทุกชนิด

 

ประโยชน์ของโกรทพลัส

 •       กระตุ้นการกินได้ การหลั่งเอนไซม์ และเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร

 •       เพิ่มความยาว Villi และเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร

 •       ต่อต้านเชื้อก่อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิต(ไข่บิด)

 •       กระตุ้นภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร และต่อต้านการอักเสบ

 •       ลดการปลดปล่อยแอมโมเนียสู่สิ่งแวดล้อม

 •       ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงสารเร่งการเจริญเติบโตชนิดอื่นๆ

 

วิธีการใช้

     ใช้ผสมอาหารสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกัน

 

ขนาดการใช้

 •     สัตว์ทุกชนิด          0.5 – 4 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 •     ไก่เนื้อ                 0.6 – 1 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 •     ไก่ไข่  ไก่พันธุ์           1 – 2 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 •     กระต่าย               1.5 – 2 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 •     สุกร                  0.5 – 2 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 •     สัตว์น้ำ                 2 – 4 กิโลกรัม ต่อ อาหารสัตว์ 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          1  กิโลกรัม