Dietevit Start

ไดทีวิท สตาร์ท

 

  • ลดการเกิดคีโตซีสของแม่โคช่วงเริ่มต้นการให้นม

  • เป็นแหล่งพลังงานสำหรับแม่โค

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับโคนม ชนิดแท่ง

 

รายละเอียดสินค้า

     เพื่อเสริมแร่ธาตุและวิตามินสำหรับวัวนม (ช่วงแรกของการให้นม และช่วง 3-6 สัปดาห์หลังคลอด)

 

สรรพคุณ

  • ลดการเกิดคีโตซีสของแม่โคช่วงเริ่มต้นการให้นม

  • กระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ย่อยเยื่อใย

  • กระตุ้นการทำงานของตับ

 

วิธีการใช้

     ใช้อุปกรณ์สำหรับสอดผลิตภัณฑ์เข้าทางปากของโค

 

ขนาดการใช้

     ให้ในช่วงแรกของการให้นม และในช่วง 3-6 สัปดาห์หลังคลอด ให้ 1 แท่งต่อตัวต่อครั้ง หลังจากนั้น 3 วันให้ใหม่อีกครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและความอยากอาหารของสัตว์

 

 

ขนาดบรรจุ          จำนวน  10  แท่ง / กล่อง