DENKAPIG ENPROLAC

เดนคาพิก เอ็นโปรแลค

 

  • เป็นแหล่งพลังงานสำหรับลูกสุกร

 

 

 

 

รายละเอียด

หางเนยผงดัดแปลงสำหรับสุกรอ่อน และสุกรเล็ก

 

รายละเอียดสินค้า

     ผลิตภัณฑ์นมผสมอาหารสำหรับลูกสุกรที่ประกอบไปด้วยหางเนยผง และธัญพืชสุก ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกสุกร

 

ประโยชน์ของเดนคาพิก เอ็นโปรแลค

  • เสริมพลังงาน และโปรตีนที่จำเป็นสำหรับลูกสุก

  • ช่วยให้อาหารมีกลิ่นและรสชาติดี

  • เพิ่มความสามารถในการกินอาหาร

  • ช่วยให้น้ำหนักหย่านมดีและการเจริญเติบโตหลังการหย่านมดีตามไปด้วย

  • ช่วยให้ลูกสุกรมีสุขภาพดี

  • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

 

วิธีการใช้

     ใช้ผสมอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

  • สุกรอ่อน ผสมเดนคาพิก เอ็นโปรแลค 20-30 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 100 กิโลกรัม

  • สุกรเล็ก ผสมเดนคาพิก เอ็นโปรแลค 7.5-15 กิโลกรัม ต่ออาหารสัตว์ 100 กิโลกรัม

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม