Bi-OO-cyst (1 Liter)

ไบ-โอโอ-ซีสต์  (1  ลิตร)

 

  • ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา บนพื้นในงานด้านปศุสัตว์ต่างๆ

 

 

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ทางด้านปศุสัตว์

 

รายละเอียดสินค้า

     ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราสำหรับพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์

 

ปริมาณสารสำคัญ

     คลอโรครีซอล (Chlorocresol)  25%

 

วิธีการใช้

     ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนฆ่าเชื้อ

 

ขนาดการใช้

     ผสมไบ-โอโอ-ซิสต์ กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 200 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 100 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 20 ลิตร) แล้วนำไปฉีดพ่น เทราด หรือจุ่มแช่บริเวณที่ ต้องการฆ่าเชื้อทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

 

 

ขนาดบรรจุ          1  ลิตร