AGROMIX PIG BREEDER NO.14

อโกรมิกซ์  หมูพันธุ์  เบอร์ 14

 

  • เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกรพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์

 

รายละเอียดสินค้า              

     เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

     อัตราส่วน  5  กิโลกรัม  ต่อ  อาหารสัตว์  1  ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม