อโกรมิน (พรีมิกซ์)

AGROMIN (Premix)

 

  • ช่วยเสริมแร่ธาตุในอาหารสัตว์  โคเนื้อ  โคนม  เป็ด  ไก่

 

 

 

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับสุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ

 

รายละเอียดสินค้า              

     ช่วยเสริมแร่ธาตุในอาหารสุกร โคเนื้อ โคนม เป็ด ไก่

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

  • สุกรเล็ก สุกรรุ่น 1.5 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

  • สุกรขุ่น สุกรพันธุ์ 1 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

  • ไก่ไข่ ไก่เนื้อ 1 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

  • เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ 1.5 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

  • โคเนื้อ 1.5 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

  • โคนม 2 กิโลกรัมผสมอาหาร 1 ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม