อโกรมิกซ์  เป็ดไข่  เบอร์ 28 (พรีมิกซ์)

AGROMIX DUCK EGG NO.23 (Premix)

พรีมิกซ์เป็ดไข่

 

  • เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

 

รายละเอียด

สารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) สำหรับเป็ดไข่

 

รายละเอียดสินค้า                              

     เพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุในอาหารสัตว์

 

วิธีการใช้

     ผสมในอาหารสัตว์

 

ขนาดการใช้

     อัตราส่วน  5  กิโลกรัม  ต่อ  อาหารสัตว์  1  ตัน

 

 

ขนาดบรรจุ          25  กิโลกรัม