ประวัติบริษัท

บริษัท อโกรไทย จำกัด (AGROTHAI.,LTD.) เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และสารผสมอาหารล่วงหน้า (PREMIX) ภายใต้ชื่อ “อโกมิกซ์” (AGROMIX) โดยได้ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการที่ดี หรือ “GMP” (GOOD MANUFACTURING PRACTISE) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานบริษัทอโกรไทย เป็นอย่างยิ่ง และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทจะเข้ารับรองคุณภาพมาตรฐาน HACCP และ ISO ต่อไป


คลิ๊กดูรูปใหญ่ (ไทย)

คลิ๊กดูรูปใหญ่ (อังกฤษ)

ประวัติบริษัท

บริษัท อโกรไทย จำกัด (AGROTHAI.,LTD.) เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และสารผสมอาหารล่วงหน้า(PREMIX) ภายใต้ชื่อ “อโกมิกซ์” (AGROMIX) โดยได้ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการที่ดี หรือ “GMP” (GOOD MANUFACTURING PRACTISE) จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานบริษัทอโกรไทย เป็นอย่างยิ่ง และในอนาคตอันใกล้นี้บริษัทจะเข้ารับรองคุณภาพมาตรฐาน HACCP และ ISO ต่อไป

พรีมิกซ์สำหรับสุกร

Agromix No10

อโกรมิกซ์ ( Agromix หมูเล็ก No. 10 )
เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 38 0137

สรรพคุณ :
1.ใช้สำหรับสุกรเล็กน้ำหนัก 5 -15 กิโลกรัม
2.ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No11

อโกรมิกซ์ ( Agromix หมูรุ่น NO.11 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 38 0138

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับสุกรรุ่นน้ำหนัก 30 -60 กิโลกรัม
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No12

อโกรมิกซ์ ( Agromix หมูขุน NO.12 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 38 0139

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับสุกรขุนน้ำหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไป
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No14

อโกรมิกซ์ ( Agromix หมูพันธุ์ NO.14 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 38 0140

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับสุกรพันธุ์
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

พรีมิกซ์สำหรับสัตว์ปีก

Agromix No23

อโกรมิกซ์ ( Agromix ไก่ไข่ NO. 23 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 40 0072

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับไก่ไข่
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No26

อโกรมิกซ์ ( Agromix เป็ดเนื้อ NO. 26 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 39 0177

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับสุกรเป็ดเนื้อ
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No28

อโกรมิกซ์ ( Agromix เป็ดไข่ NO. 28 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 39 0228

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับเป็ดไข่
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

พรีมิกซ์สำหรับโค

Agromin

อโกรมิกซ์ ( Agromin )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 39 0226

ในส่วนของพรีมิกซ์สุกร ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น เช่น จำนวนลูก / คอก / ปี , ค่า ADG สูงขึ้นและ FCR ลดต่ำลง อีกทั้งเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ในสุกรอีกด้วย

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับโคเนื้อ
ใช้ 1.5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน
ใช้สำหรับโคนม
ใช้ 2.0 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No45

อโกรมิกซ์ ( Agromix โคนม NO.45 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 39 0176

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับโคนม
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.

Agromix No46

อโกรมิกซ์ ( Agromix โคเนื้อ NO. 46 )

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ 01 04 39 0177

สรรพคุณ :
ใช้สำหรับโคเนื้อ
ใช้ 5 กิโลกรัม / อาหารสัตว์ 1 ตัน

ขนาดบรรจุ :
25 กก.