ปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อ

การผสมไม่ติดเป็นปัญหาที่สำคัญในโคเนื้อ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก

 1. เชื้ออสุจิที่ใช้ผสมมีปัญหา หากใช้การผสมเทียมอาจเกิดจากคุณภาพน้ำเชื้อไม่ดี หรือหากใช้พ่อโคผสมตามธรรมชาติ ควรพิจารณาถึงสุขภาพของพ่อโค และควรได้รับการตรวจน้ำเชื้อ
 2. ไข่ไม่ตก ในโคบางตัวอาจพบปัญหานี้ทั้งๆที่แสดงอาการเป็นสัดตามปกติ จึงทำให้ผสมไม่ติด
 3. มีความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ อาจเกิดจากอวัยวะสืบพันธุ์มีการตีบตัน หรือมีการติดเชื้อ
 4. อายุแม่โค แม่โคที่อายุมาก การผสมติดจะลดลงตามธรรมชาติ ดังนั้นไม่ควรใช้แม่โคที่แก่เกินไป
 5. ความเครียด อาจเกิดจากความร้อน อุณหภูมิในโรงเรือนที่สูง และการจัดการที่ไม่ดี
 6. อาหาร โคที่ขาดสารอาหารทำให้คุณภาพน้ำเชื้อไม่ดี เป็นสัดไม่ตรงรอบ และระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ

        ดังนั้น การแก้ปัญหาการผสมไม่ติดในโคจึงต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การให้อาหารเพื่อให้โคได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน คือให้อาหารข้นร่วมกับอาหารหยาบในสัดส่วนที่เหมาะสม มีการจัดการฟาร์มที่ดีเพื่อไม่ให้โคเครียด มีการบันทึกข้อมูลของฟาร์มด้านภาวะสุขภาพ การผสมพันธุ์ และประวัติการรักษาโรค

        ในด้านการให้อาหาร ควรให้โคได้รับวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่ง
แร่ธาตุและวิตามินที่สำคัญต่อระบบสืบพันธุ์คือ ซีลิเนียมและวิตามินอี โดยซีลิเนียมเป็นส่วนประกอบของ
กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดส (glutathione peroxidase) ซึ่งช่วยกำจัดอนุมูลอิสระ และวิตามินอี ช่วยป้องกันเนื้อเยื่อถูกทำลาย ดังนั้น ประโยชน์ของการเสริมซีลิเนียมร่วมกับวิตามินอี มีดังนี้

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ให้ดีขึ้น
 • ช่วยให้เซลล์อสุจิแข็งแรง
 • ป้องกันเซลล์อสุจิถูกทำลาย
 • เพิ่มอัตราการผสมติด
 • การกลับสัดตรงรอบ
 • ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพ