ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


๒ เมษายน ๒๕๖๒


วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ ไอ พี จำกัด และบริษัทในเครือ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment