เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายวิชาการบริษัท เอ ไอ พี จำกัด ได้เข้าร่วม “โครงการฟื้นฟูเสริมความรู้ให้แก่นักส่งเสริมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย”ณ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก

– รองศาสตราจารย์ ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “การจัดการฟาร์มโคนม”

 

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอชาติ บุญเอก อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การจัดการอาหารในโคนม”

 

นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการของบริษัท เอ ไอ พี ได้บรรยายแนะนำกลุุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโคนม เช่น กลุ่มยาฆ่าเชื้อ ได้แก่ Stalosan F, BioVX / กลุ่มวิตามินแร่ธาตุชนิดแท่ง และกลุ่มเพิ่มคุณภาพน้ำนม ได้แก่ Rumen Yeast เป็นต้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @aipthailand

Facebook Fanpage: @aipthailand

 

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment