แก้ปัญหาแม่พันธุ์โคเนื้อผสมติดยาก ด้วยการเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ

           ลูกโคเป็นผลผลิตหลักของการเลี้ยงโคเนื้อพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงที่จะให้ได้กำไรที่สูงสุด คือ โคแม่พันธุ์จะต้องมีอัตราการผสมติดที่ดี เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง คือเพื่อผลิตลูกโคพันธุ์ หรือการเลี้ยงเพื่อผลิตลูกโคขุน โดยสายพันธุ์โคเนื้อที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนั้นได้แก่ โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman) และโคพันธุ์ชาร์โรเลส์ (Charolais) ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์นั้นมีลักษณะดังนี้

          โคพันธุ์บราห์มัน : เป็นโคเนื้อที่มีขนาดโครงสร้างค่อนข้างใหญ่ ได้สัดส่วน มีสีแดง เทา และขาว เพศผู้โตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ 800 – 1,200 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนักประมาณ 500 – 700 กิโลกรัม และมีข้อดี ข้อเสียดังนี้

ข้อดี : ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนทานต่อโรค เจริญเติบโตเร็ว เหมาะกับการเลี้ยงเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดี และเป็นโคที่สามารถเลี้ยงเพื่อใช้งานได้

ข้อเสีย : มีอัตราการผสมติดต่ำ ให้ลูกตัวแรกช้า และห่าง โคมีนิสัยเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพ หากช่วงไหนขาดแคลนอาหารคุณภาพดีร่างกายแม่โคจะทรุดโทรมเร็ว

           โคพันธุ์ชาร์โรเลส์ : มีถิ่นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส สีขาวครีมทั้งตัว ลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกล้ามเนื้อตลอดทั้งตัว โครงสร้างมีขนาดใหญ่ เพศผู้น้ำหนักเฉลี่ย 1,100 กิโลกรัม เพศเมียน้ำหนักเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัม และมีข้อดี ข้อเสียดังนี้

ข้อดี : เจริญเติบโตเร็ว ซากมีขนาดใหญ่ เนื้อนุ่ม มีไขมันแทรก เหมาะสำหรับผสมพันธุ์กับแม่โคบราห์มันเพื่อนำไปเลี้ยงขุน

ข้อเสีย : พันธุ์แท้จะไม่ทนต่อสภาพอากาศร้อน มีอัตราการผสมติดต่ำ ไม่เหมาะกับการผสมกับแม่โคพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก เพราะจะทำให้คลอดยาก และมีปัญหารกค้างได้ง่าย

          จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าโคเนื้อทั้ง 2 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ และมีอัตราการผสมติดต่ำ ดังนั้นการให้ความสำคัญต่อการเพิ่มความสมบูรณ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเลี้ยง โดยวิตามิน และแร่ธาตุ จัดว่าเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ การขาดวิตามิน แร่ธาตุมีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ที่ผิดปกติ นอกจากนี้การเสริมวิตามิน และแร่ธาตุยังมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพของระบบสืบพันธุ์ของโคเนื้อได้อีกด้วย

           Dietevit Tonic คือผลิตภัณฑ์เสริมวิตามิน แร่ธาตุ ในรูปแบบใหม่ เป็นสูตรที่ประกอบไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่ช่วยบำรุงความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะ อีกทั้งยังช่วยลดการจัดการเกี่ยวกับสารเสริมวิตามิน และแร่ธาตุภายในฟาร์มให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการกรอก Dietevit Tonic เข้าสู่กระเพาะรูเมนของแม่โค เพียง 1 ครั้งในช่วงหลังคลอด Dietevit Tonic จะปลดปล่อยวิตามิน แร่ธาตุ อย่างต่อเนื่องทุกวัน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ทำให้แม่โคได้รับวิตามิน แร่ธาตุอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน โดยการใช้ Dietevit Tonic ในโคเนื้อแม่พันธุ์บราห์มัน และชาร์โรเลส์ หลังคลอด 30 วัน พบว่าส่งผลทำให้โคเนื้อแม่พันธุ์มีการผสมติดหลังคลอดที่เร็วขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาท้องว่างหลังคลอดได้ 60 วัน (ผสมติดเร็วขึ้น 60 วัน) ในโคเนื้อแม่พันธุ์บราห์มัน และสามารถลดระยะเวลาท้องว่างหลังคลอดได้ 20 วัน (ผสมติดเร็วขึ้น 20 วัน) ในโคเนื้อแม่พันธุ์ชาโลเล่ ดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงผลของการใช้ Dietevit Tonic ในโคเนื้อแม่พันธุ์

สายพันธุ์ ระยะเวลาผสมติดหลังคลอด (วัน) ปรับปรุง
ควบคุม* Dietevit Tonic**
บราห์มัน 150 90 – 60 วัน
ชาโลเล่ 90 70 – 20 วัน
*มีการจัดการตามปกติของทางฟาร์ม ให้อาหารตามความต้องการของแม่โค มีการเสริมแร่ธาตุผงพิเศษ มีการฉีดวิตามิน AD3E และ VitaminE+Se
**หลังคลอด 30 วัน มีการใช้ DIETEVIT Tonic จำนวน 2 แท่งต่อตัว มีการให้อาหารตามปกติของทางฟาร์ม มีการแขวนแร่ธาตุก้อนให้เลียกินอย่างอิสระเพื่อป้องกันการขาดแร่ธาตุบางตัวที่ไม่มีใน DIETEVIT Tonic (เช่น แคลเซียม, ฟอสฟอรัส) ไม่มีการเสริมแร่ธาตุผงพิเศษ ไม่มีการฉีดวิตามิน AD3E และ VitaminE+Se

สรุป : การใช้ Dietevit Tonic ในโคเนื้อแม่พันธุ์หลังคลอด ทำให้การผสมติดหลังคลอดเร็วขึ้น ส่งผลทำให้รอบการผลิตเร็วขึ้น และช่วยลดต้นทุนที่สูญเสียไประหว่างช่วงท้องว่างของโคเนื้อ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าอาหาร สารเสริมต่างๆ และยารักษาโรค

ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ และลดปัญหาในแม่โคหลังคลอด :

  • ผลิตภัณฑ์วิตามินอี และซีลีเนียมแบบฉีด Vitamin E50 + Selenium pro inj.
  • ผลิตภัณฑ์เสริมซีลีเนียม และวิตามินอีสำหรับผสมในอาหาร หรือตักให้เป็นรายตัว Selenium E10+
  • ผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์วัวนม สูตรสำหรับเสริมวิตามิน และแร่ธาตุในโคนม Agromix No45
  • ผลิตภัณฑ์วิตามินแร่ธาตุ อัดแท่ง (Bolus) สำหรับลดปัญหาไข้น้ำนม Dietevit Flash
  • ผลิตภัณฑ์วิตามินแร่ธาตุ อัดแท่ง (Bolus) สำหรับลดปัญหาคีโตซีส Dietevit Start

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ และลดปัญหาในแม่โคหลังคลอด

YouTube :