ลดเชื้อโรคในคอกลูกโค ด้วยยาฆ่าเชื้อ

           ลูกโคตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน เป็นช่วงที่ง่ายต่อการเจ็บป่วยมากที่สุด โดยโรคที่พบมาก คือ โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคปอดบวม และการอักเสบจากการติดเชื้อ โดยหากลูกโคในระยะนี้มีการเกิดโรคบ่อยครั้ง จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และการเจริญเติบโตในอนาคต โดยจากการรายงานของ Cattle Neonatal Enteritis (1996) พบว่าหลังจากที่ลูดโคคลอดประมาณ 1 – 3 สัปดาห์ สาเหตุการตายหลักของลูกโค คือโรคท้องเสีย หรือ Calf scours ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิ โดยลูกโคสามารถติดเชื้อได้หลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน ทำให้โรคท้องเสียเป็นโรคที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้นการจัดการสภาพแวดล้อมในคอกให้สะอาด จึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมโรค

             โดยความเสี่ยงในการเกิดโรคของลูกโคนั้นเป็นไปได้ง่ายมาก และพบว่ามูลสัตว์ที่หลงเหลือภายในคอกเพียง 1 กรัม นั้นอาจจะมีจำนวน oocysts (เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคบิด) มากถึง 142.44 ตัว ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินพอที่จะแพร่กระจายเชื้อ และก่อให้เกิดโรคท้องเสียในลูกโคได้
  • E.Coll (%)
  • Coronavirus (%)
  • Rotavirus (%)
  • Cryptosporidium (%)
ภาพแสดงสัดส่วนของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคท้องเสียในลูกโค
ที่มา : Cattle Neonatal Enteritis,1996

          วิธีการป้องกันการเกิดโรคในลูกโคที่ดีที่สุด คือ การพิจารณาการใช้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรค รวมถึงการรักษาความสะอาดภายในคอก โดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ มีความสำคัญมากต่อการป้องกันโรค แต่ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่นั้นมีความระคายเคืองสูง ทำให้ไม่สามารถใช้กับตัวสัตว์ได้โดยตรง

          Stalosan F หรือยาฆ่าเชื้อแบบผง จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการฆ่าเชื้อภายในคอก เนื่องจากเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อแบคทีเรีย และเชื้อรา อีกทั้งมีความทนทานต่อสารอินทรีย์ โดยการใช้ Stalosan F เป็นประจำจะช่วยต่อต้านเชื้อโรคภายในคอก 

          จากการทดลองในลูกโคจำนวน 175 ตัว ระยะเวลาทำการทดลอง 46 วัน ใช้ Stalosan F ติดต่อกัน 3 วันแรก และหลังจากนั้นใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า สามารถลดจำนวนลูกโคที่เกิดท้องเสีย และโรคปอดบวม เนื่องจากการใช้ Stalosan F ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคได้ดี ดังตารางด้านล่าง

ที่มา : Yonca dairy cattle farm, Turkey ไม่ใช้ Stalosan F ใช้ Stalosan F Improvement
ลูกโคที่เกิดโรคท้องเสีย, ตัว 15 10 33%
ลูกโคที่เกิดโรคปอดบวม, ตัว 20 17 15%

วิธีการใช้ : โรย Stalosan F ในคอกปริมาณ 50 กรัม/ตรม.

          ⇒  ใช้เป็นโปรแกรม ติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเตรียมคอกลูกโค หรือหากไม่แน่ใจวันคลอด ให้ใช้ติดต่อกัน 3 วันหลังคลอด หลังจากนั้นใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

          ⇒  ใช้ตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่น วัสดุรองนอน มุมอับชื้นของคอก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และลดการเกิดโรค :

          √  ผลิตภัณฑ์กรดอินทรีย์สำหรับน้ำดื่ม Kingly acid

          √  ผลิตภัณฑ์วิตามินอี และซีลีเนียมละลายน้ำดื่ม เพื่อส่งเสริมภูมิต้านทานโรค APSA Polivitesel

          √  ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืช (น้ำมันหอมระเหย) เพื่อส่งเสริมการกินอาหาร และสุขภาพ Herbal Mix Powder & Liquid