ทีมงานบริษัท เอ ไอ พี จำกัด  ขอขอบคุณ “คุณเบสท์” เจ้าของ #ฟาร์มอินทร์แปลง ฟาร์มโคนมพระราชทาน และร้าน “In Milk by ฟาร์มอินทร์แปลง” ที่ให้เกียรติทีมงานได้เข้าไปเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปถึงประสบการณ์การเลี้ยงโคนมจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ที่นำกลับมาประยุกต์ใช้ในฟาร์มจนสามารถยกระดับสู่ Smart Farming อีกทั้ง เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง Zero Waste ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน และลูกค้าต่อไป 🙏

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment