ทาง บริษัท เอไอพี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน  📢📢งานสัมมนา “ฝ่าวิกฤตราคาอาหารโคนมโคเนื้อ ด้วยโปรแกรมประกอบสูตรอาหารราคาต่ำที่สุด Thai Dairy 2020” โดย​ อ.วิโรจน์ะ

📌ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565

📍ณ ห้องหงษ์เหิร แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม

 ซึ่งทาง บริษัท เอ ไอ พี จำกัด  ได้นำสินค้าพรีมิกซ์ เข้าร่วมสนับสนุนการการแจกรางวัลในงานสัมมนาครั้งนี้