#ธาตุเหล็ก … ระวังอย่าให้ขาด !!

ธาตุเหล็ก เป็นกลุ่มแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมน

อาการขาดธาตุเหล็ก มักเกิดในลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือ อัตราส่วนการดูดซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายสัตว์น้อย

ทั้งนี้ การเสริมแร่ธาตุรวมในอาหารสัตว์ ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะแร่ธาตุต่างๆ จะทำงานส่งเสริมกัน และจะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์และผลผลิตได้อีกด้วย