งานประกวดโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

📌ในวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565

📍ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

     ภายในงานมีลูกค้าของทางบริษัทเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าด้วย มี บ.ฉัตรชัยกรุ๊ป, บ.เอสอาร์ซี แอ็นนิมัลเฮลท์ จำกัด, บ.สไมล์ช็อป ซึ่งทางทีมงานได้เข้าไปช่วยงานลูกค้าในครั้งนี้ด้วยค่ะ