ความสำคัญของวิตามินแร่ธาตุ

แร่ธาตุเป็นโภชนะที่จําเป็นต่อร่างกายสัตว์และมีบทบาทสําคัญมากในด้านโภชนาการและการดํารงชีพ ปกติสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโคเนื้อโคนม จะได้รับแร่ธาตุบางอย่างเพียงพอจากหญ้าสด  แต่ในบางครั้ง สัตว์ได้กินอาหารหยาบคุณภาพตํ่า เช่น ฟางข้าว และในพื้นที่  ที่พืชอาหารสัตว์นั้นขาดแร่ธาตุบางอย่างก็จะ ทําให้สัตว์ขาดแร่ธาตุได้  แม้ความต้องการแร่ธาตุจะมีความต้องการในปริมาณที่น้อย โดยเฉพาะแร่ธาตุปลีกย่อย แต่ก็มีแร่ธาตุหลายตัวเป็นแร่ธาตุที่จําเป็น ซึ่งจะขาดไม่ได้ในอาหารสัตว์เนื่องจากแร่ธาตุเหล่านี้มีส่วนในการเจริญเติบโต การทํางานของน้ำย่อยต่าง ๆ และขบวนการเมทธาโมลิซึมของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ และการให้ผลผลิตของสัตว์

ไดทีวิท เอ็กเซลล์ 

เป็นนวัตกรรมใหม่ของการเสริมวิตามิน แร่ธาตุระยะยาวในรูบแบบแท่ง โดยมีคุณสมบัติพิเศษในการปลดปล่อยอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวัน ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆที่ทำให้สัตว์ไม่กินอาหาร ซึ่งนำไปสู่การขาดวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยลดปัญหาแรงงาน และการจัดการ ปลอดภัย และไม่มีสารตกค้างในสัตว์  การให้ก็คือกรอกให้ 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้ยาวนานถึง 8 เดือน  ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ผลผลิต  เสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน  เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบต่างๆภายในร่างกาย  เพิ่มความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของแม่ และลูกโค

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment