การป้องกันหรือลดโอกาสในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม เกษตรกรควรมีการแยกส่วนระหว่างบริเวณที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและบริเวณที่ปลอดเชื้อออกจากกัน เนื่องจากเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ฟาร์มได้ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยอาจจะปนเปื้อนเข้ามากับคน วัตถุดิบต่างๆ ยานพาหนะ หรือแม้แต่ฝุ่นละออง

          ดังนั้น เกษตรกรควรจะต้องมีมาตรการควบคุมบุคคลและยานพาหนะที่จะเข้าไปที่ฟาร์มอย่างเข้มงวด เบื้องต้นควรมีบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือมีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มทุกครั้ง วิธีนี้จะสามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้

(ดัดแปลง: วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม)

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

Post comment